This is an example of a HTML caption with a link.
Slogan

Liên doanh nhập thêm 315 cá thể tôm bố mẹ từ SIS - Mỹ (đợt 2 năm 2019)

Đăng lúc: Thứ ba - 02/04/2019 10:00
Theo Hợp đồng liên doanh nhập tôm với Công ty Tuấn Hà, ngày 30/3/2019 Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Tuấn Hà tiếp tục nhập thêm 315 cá thể tôm bố mẹ từ SIS - Mỹ (đợt 2 năm 2019)
      Như những lần nhập trước đây, Tôm bố mẹ cũng đã được qua kiểm duyệt không mang một số bệnh nguy hiểm như: đốm trắng (WSSV - White Spot Syndrome Virus), đầu vàng (YHD - Yellow Head Disease), Taura (TSV - Taura Syndrome Virus), bệnh còi (MBV - Monodon Baculo Virus), vi khuẩn, phát sáng...

Giấy vận chuyển của Cơ quan Thú Y vùng VI:

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 2 - 2019

Xem thêm: 
Hợp đồng liên doanh nhập tôm với Công ty Tuấn Hà
Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2019
Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 4 - 2018
Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 3 - 2018

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 2 - 2018                  

Hồ sơ nhập tôm bố mẹ đợt 1 - 2018
Tác giả bài viết: P. Tổng hợp
Nguồn tin: Tôm giống Hanh Hiệu